Talerken digel

CHANDLER & PRICE COMPANY, etablert i Cleveland,
Ohio, USA ca. år 1881.
I 1884 kom deres berømte digel, en såkalt «jobber’, som er
en tilnærmet kopi av George P. Gordon’s populære «Franklin jobbing press»
«Tallerkendigel» henspilte på at fargen ble revet ut å
fordelt via en stor rund plate (eller tallerken).
Maskinen er en manuelt drevet håndpålegger, den ble etter
hvert modernisert med automatisk pålegger i 1913.
Vår maskin er et tidlig eksemplar av en maskin, som fantes
på de fleste trykkerier ved begynnelsen av 1900 tallet.
C&P produserte sin siste maskin i 1964.