Ludlow tittel og linjestøpemasin

Ludlow tittel og linjestøpemasin

Produsent: Ludlow Typograph Company. Chicago, USA
Ludlow støpemaskin ble konstruert tidlig på 1900 tallet, men først etter 1920 ble det vanlig at trykkeriene anskaffet en Ludlow.
Maskinen kunne støpe skrift fra 4 punkt til 144 punkter.
Linjelengde opp til 25 cicero.

Metallet som benyttes er en blanding av bly. tinn og antimon, i forholdet 5 % tinn, 14 % antimon og 81 % bly.
Denne blandingen stammer helt fra Gutenberg’s tid, og ble med små justeringer brukt ved all støping av skrift.
Maskinen er vannavkjølt, og støper ut fra messingmatriser som settes inn i en matriseholder.
Etter bruk ble metallet smeltet og brukt på nytt.
Maskinen ble levert til Sandnes Trykkeri AS av Jens Aanesen AS, grafisk maskinforretning i Oslo.