Herold skjærmaskin fra 50-talle

Produsent: Herold
Herold fabrikken var mest kjent for sine små og mellom-store skjæremaskiner. Maskinen er en halvautomatisk maskin med manuell innstilling av mål og balk.
Maskinen ble levert til Eiker Trykkeri AS i Hokksund midt på 50-tallet av Jens Aanesen AS, i Oslo.
Største papirformat: Ca. 62 x 64 cm.