Rolf Bergersen og formann Jan Kihle på åpningen av Grafisk Museum Buskerud

Grafisk Museum Buskerud hadde offisiell åpning torsdag 7. mai kl. 18.30 2009 på Solberg Spinderi.

Drammen Trykkerklubb har i 2. etg. i Kanselliet på Solberg Spinderi i Solbergelva en enestående samling trykkermaskiner fra midt på 1800-tallet og framover. 
Alle maskinene er i operativ stand, og klubben har åpent hus den første torsdagen i måneden med unntak av juli og august.
Museet ble innredet i løpet av 2008 og vinter/vår 2009.

Alle interesserte er velkomne!

Det er Drammen Trykkerklubb som står bak museet, på Solberg Spinneri. 
Museet skal fremstå som et boktrykkeri slik det var på 1900-tallet, med maskiner og satsutstyr. 

  • Vårt mål er å vise noe av blyets historie, en historie som startet med Johannes Gutenberg midt på 1500-tallet og varte fram til omkring 1980 her i Norge. 
    Boktrykkerkunsten og dens utbredelse var av helt avgjørende betydning for utbredelsen av vår sivilisasjon. Gutenbergs løse typer satte for alvor fart i masseproduksjon av bøker og tidsskrifter.
  • Vi ønsker å vise et boktrykkeri i drift, hvor ting skjer i praksis, ikke et lokale med nedstøvete maskiner og utstyr. Til dette behøver vi hjelp av dere som ønsker å bidra med demonstrasjon og informasjon til våre besøkende eller av egeninteresse ønsker å friske opp «gamle kunster».
    Fast åpningstid i Grafisk Museum Buskerud er den første torsdagen i hver måned om kvelden. Det blir stengt i juli og august.